Vedení účetnictví

 • vedení účetnictví ve vlastním účetním programu POHODA
 • kontrola formální správnosti, zadávání a účtování dokladů - faktury přijaté, faktury vydané, pokladní doklady a platby kartou, bankovní výpisy
 • účtování veškerých souvisejících účetních případů např. mzdy, interní doklady, odpisy majetku
 • vedení evidence dlouhodobého majetku a drobného majetku
 • sledování termínů plateb vůči státním úřadům
 • vytváření platebních příkazů k platbám vůči státním úřadům
 • vypracování přiznání k DHP, souhrnného hlášení a výpisu z evidence pro daňové účely
 • měsíční přehled neuhrazených přijatých i vydaných faktur
 • měsíční zasílání rozvahy a výsledovky e-mailem
 • skladové hospodářství
 • rekonstrukce účetnictví
 • zastupování klienta (FÚ, OSSZ, pojišťovny, banky)
 • zajištění všech daňových kontrol
 • poradenství (osobně, telefonicky, e-mailem)
 • vypracování vnitropodnikových účetních směrnic

Vedení daňové evidence

 • vedení daňové evidence ve vlastním účetním programu POHODA
 • kontrola formální správnosti, zadávání a účtování dokladů - faktury přijaté, faktury vydané, pokladní doklady a platby kartou, bankovní výpisy
 • vedení evidence dlouhodobého majetku
 • sledování termínů plateb vůči státním úřadům
 • vytváření platebních příkazů k platbám vůči státním úřadům
 • vypracování přiznání k DPH, souhrnného hlášení a výpisu z evidence pro daňové účely
 • měsíční přehled neuhrazených přijatých i vydaných faktur
 • měsíční zasílání přehledu příjmů a výdajů
 • zastupování klienta (FÚ, OSSZ, pojišťovny, banky)
 • zajištění všech daňových kontrol
 • poradenství (osobně, telefonicky, e-mailem)

Daňová přiznání

 • přiznání k dani z přidané hodnoty, souhrnné hlášení, výpis z evidence pro dańové účely (režim přenesení daňové povinnosti)
 • přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • přiznání k dani silniční
 • přiznání k dani z nemovitých věcí

Personalistika a mzdy

 • vyhotovení pracovní smlouvy a kompletní persosnální agendy
 • přihlášky/odhlášky zaměstnanců na ČSSZ a zdravotních pojišťovnách, zpracování ELDZ
 • výpočet mezd - pracovní poměr i dohody o provedení práce a pracovní činnosti vč. výpočtu dávek nemocenského
 • zasílání měsíčních hlášení ČSSZ a zdravotním pojišťovnám
 • roční zúčtování daně zaměstnancům, potvrzení o zdanitelných příjmech, vyúčtování daně ze závislé činnosti a srážkové daně
 • výpočet úrazového pojištění

Ostatní služby

 • lektorská činnost (včetně individuálních kurzů a doučování) v oblasti účetnictví, daní, daňové evidence, mezd apod.
 • administrativní práce