Zrušení karenční doby

14.03.2019 18:17

Ve Sbírce zákonů byla publikována novela Zákoníku práce č. 32/2019 Sb., která ruší tzv. karenční dobu, tj. dobu prvních 3 dnů pracovní neschopnosti, za které nenáleží náhrady mzdy při pracovní neschopnosti podle § 192 a násl. Zákoníku práce. Novela nabude účinnosti 1.7.2019. Novela současně snižuje odvod pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %, na sociální zabezpečení bude celkový odvod zaměstnavatele činit 24,8 %. V důsledku snížení odvodu pojistného za zaměstnavatele se sníží i daňové zatížení zaměstnanců - při uplatnění superhrubé mzdy bude základem daně 133.8 % hrubé mzdy.