Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail

15.12.2016 06:26

Od zdaňovacího období roku 2017 mohou poplatníci daně z nemovitých věcí využít novou službu. Místo složenky si mohou nechat zaslat údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Poplatník, přihlášený k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, obdrží každoročně před splatností první splátky daně jednu e-mailovou zprávu na jím určenou e-mailovou adresu a v příloze zprávy bude mít kompletní informace s údaji pro placení daně ve formátu PDF. V případě, že poplatník přihlášený k této službě neuhradí daň v zákonem stanoveném termínu a na základě toho mu vznikne nedoplatek na dani, obdrží na jím určenou e-mailovou adresu vyrozumění o nedoplatku na dani.
O zasílání údajů pro placení daně můžete požádat pouze na jednu e-mailovou adresu. Zasílání těchto údajů
na více e-mailových adres jednoho poplatníka nebude možné. Poplatníkům přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem správce daně již nebude zasílat složenku.Tato služba je určena výhradně pro poplatníky daně, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, a pro právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku. Pro přihlášení k této službě je nutné využít tento tiskopis:

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-financni-sprava-cr/Zadost_5559_pril.1.pdf


Pro zaslání údajů pro placení daně e-mailem na dané zdaňovací období musíte podat žádost správci daně nejpozději 15. března zdaňovacího období. Pokud podáte žádost později, správce daně vám tuto službu poskytne až od dalšího zdaňovacího období.