Zásady zpracování osobních údajů

24.05.2018 09:31

Vážení návštěvníci tohoto webu,

 údaje, které zde naleznete o FO Helena Adamcová, IČO 64383687 slouží výhradně k tomu, abyste mě mohli kontaktovat za účelem objednávky mých služeb nebo schůzky. Neslouží k tomu, abyste si je kopírovali, telefonovali mi, psali a nabízeli zboží, služby nebo marketingové průzkumy. Osobní údaje považuji za cenné informace a podle toho s nimi nakládám. Správcem mě poskytnutých osobních údajů jsem přímo já: Bc. Helena Adamcová, Sokolovská 97, 323 00 Plzeň.

Osobní údaje zpracovávám pro následující účely: plnění smluvní povinnosti - vedení účetnictví, splnění zákonné povinnosti.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: zpracovávám jen nezbytně nutné osobní údaje, abych byla schopna dodat kvalitní a včasné služby podle vašeho zadání. Mezi tyto údaje patří zejména: jméno a příjmení u FO, firma u PO, IČO, DIČ, adresa místa trvalého pobytu nebo sídla, fakturační adresa, telefonní číslo (pro naší vzájemnou komunikaci), e-mailová adresa (pro zasílání podkladů a dokladů elektronickou cestou).

Příjemci osobních údajů: osobní údaje chráním a nikomu třetímu nepředávám.

Doba zpracovávání osobních údajů: osobní údaje zpracovávám pouze po nezbytně dlouhou dobu pro splnění účelu zpracování. 

Práva subjektu údajů: na písemnou žádost zaslanou na e-mailovou adresu helena.adamcova@seznam.cz, vás bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, budu informovat, jaké osobní údaje o vás zpracovávám, na základě vašeho upozornění je bude aktualizovat nebo je vymažu, pokud si nepřejete, abych vaše osobní údaje dále zpracovávala. Vymazání však nesmí být v rozporu s platnými zákony, které mi uchování některých vašich osobních údajů po určitou dobu nařizují. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odkaz na legislativu: postupuji vždy v souladu s platnou legislativou, kterou je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Dále zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1.7.2017.