Vyšší odpočet za dárcovství krve

19.08.2017 20:39

Dne 19.8.2017 vyšla ve Sbírce zákonů drobná novela zákona o daních z příjmů, která pro rok 2017 zvyšuje odpočet za bezplatné darování krve ze 2000 Kč na 3000 Kč a také zavádí 20ti tisícový odpočet  např. za dárcovství kostní dřeně.