Novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

12.08.2016 06:47

Finanční správa zveřejnila informace k novele zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, která nabývá účinnosti dnem 1.11.2016. Změny se dotknout až případů, kdy k nabytí vlastnického práva k nemovité věci dojde od 1.11.2016. Pokud daňová povinnost vznikne přede dnem nabytí účinnosti novely, postupuje se dle původního znění. Novela obsahuje mimo jiné poměrně zásadní změny: Změny týkající se osoby poplatníka daně, rozšíření předmětu daně na případy prodloužení práva stavby, určení základu daně v případě směny nemovitých věcí, zavedení úplného osvobození nabytí nemovitých věcí územními samosprávnými celky. Více na:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci/informace-stanoviska-sdeleni/informace-k-novele-zakonneho-opatreni-senatu-o-dani-z-nabyti-nemovitych-veci-7471