Nejdůležitější změny v daních k 1.7.2017

19.06.2017 11:09

K datu 1. 7. 2017 vstupuje v účinnost tzv. daňový balíček (oficiální označení je „zákon, kterým se mění některé zákona v oblasti daní"), který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 16.6.2017 pod č. 170/2017 Sb. Protože byl daňový balíček schválen s účinností od 1.4.2017 a ve Sbírce zákonů byl vyhlášen až po tomto datu, bude v praxi uplatněn výklad, podle kterého je zákon účinný od 15. dne po vyhlášení ve Sbírce zákonů -  účinnost
daňového balíčku tak je 1.7.2017.

Daňový balíček obsahuje celou řadu změn, nejpodstatnější jsou tyto:

Zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé resp. třetí a další dítě již pro rok 2017

Od července 2017 je možné uplatnit daňového zvýhodnění na druhé dítě ve výši 1.617 Kč/měsíčně (místo 1.417 Kč) či třetí a další dítě ve výši 2.017 Kč/měsíčně  (místo 1.717 Kč).

Možnost uplatnit výdaje procentem z příjmů a současně uplatnit slevu na manžela/manželku či daňové zvýhodnění na dítě

Dosud to bylo možné pouze v případě, pokud dílčí základy daně stanovené s využitím výdajů stanovených procentem z příjmů nepřesáhly 50 % celkového základu daně). Tuto možnost lze však využít pouze za předpokladu, že částka "procentuálních" výdajů nepřesáhne 600 tis.Kč (platí pro neřemeslné živnosti). Nová, poloviční, maxima procentuálních výdajů se použijí povinně od zdaňovacího období roku 2018. Již v daňovém přiznání roku 2017 bude možné souběžně uplatnit procentuální výdaje a slevu na manžela/manželku či daňové zvýhodnění na dítě i v případě, pokud dílčí základy daně stanovené s využitím procentuálních výdajů přesáhnou 50 % celkového základu daně, ovšem bude možné uplatnit procentuální výdaje již za rok 2017 pouze do výše nových maxim (u živnosti neřemeslné tedy jen do výše 600 tis.Kč).

Zrušení dosavadních pravidel pro uplatnění DPH u společností (dříve sdružení) bez právní subjektivity

Dochází ke zrušení specifické úpravy registrace a postupů při správě DPH u společnosti. Nově je postupováno podle obecných principů DPH - každý společník sleduje svůj obrat samostatně, v evidenci pro účely DPH vede veškeré údaje za svá uskutečněná a přijatá plnění, v přiznání k DPH uvádí údaje za svá uskutečněná a přijatá plnění. Společníci společností, kteří do 30.6.2017 postupovali podle původní právní úpravy, mohou podle přechodných ustanovení novely využít přechodné období a postupovat při uplatňování DPH podle této původní právní úpravy, nejdéle však do 31.12.2018.