Kontrolní hlášení DPH

17.06.2015 06:16

Finanční správa spustila informační stránky ke kontrolnímu hlášení DPH. Kontrolní hlášení je speciální hlášení, které od 1.1.2016 budou podávat všichni plátci DPH. Kontrolní hlášení se bude podávat pouze elektronicky. Kontrolní hlášení nahrazuje výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti, nenahrazuje ale klasické přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. Ty se budou podávat dál. Kontrolní hlášení bude podrobně rozvádět obsah jednotlivých řádků daňového přiznání. Kontrolní hlášení nebudou mít povinnost podávat osoby identifikované k dani. Právnické osoby budou podávat kontrolní hlášení každý měsíc - měsíční i čtvrtletní plátci a to do 25. dne následujícího měsíce. Fyzické osoby budou dávat kontrolní hlášení podle svého zdaňovacího období tj. čtvrtletní plátci čtvrtletně, měsíční měsíčně. Podrobnější informace na:

www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH