Daňový odpočet na penzijní připojištění za rok 2017 podle nových pravidel

12.11.2017 08:31

Zásadní změnou, která se projeví v daňovém přiznání k dani příjmů fyzických osob za rok 2017, je zvýšení maximální částky odpočtu od základu daně až na 24 tis. Kč. Toto maximum se od roku 2017 týká penzijního připojištění se státním příspěvkem i soukromého životního pojištění. U penzijního připojištění se státním příspěvkem je nutno zohlednit, že tento produkt je podporován přímo, a to formou státního příspěvku (až do výše 1 tis. Kč měsíčního příspěvku účastníka). Aby bylo zamezeno duplicitní podpoře penzijního připojištění se státním příspěvkem, bylo možné v minulosti od daňového základu odečíst pouze uhrazené příspěvky účastníka snížené o pevnou částku 12 tis. Kč. 

Pro rok 2017 již toto pravidlo neplatí. Nově se uhrazené příspěvky snižují o jejich část, ke které se vztahuje maximální státní podpora - odpočet odpovídá úhrnu části příspěvků, ke kterým již nenáleží státní podpora.

Pokud je např. v průběhu roku 2017 uzavřena smlouva s měsíčním příspěvkem 2 000 Kč od června (7 měsíců v roce uzavření), tak podle pravidel roku 2017 daňový odpočet pro rok 2017 bude vypočtěn následujícím způsobem: 7 x (2 000 Kč - 1 000 Kč) = 7 000 Kč. V daňovém přiznání (resp. v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem) bude v tomto případě možní snížit základ daně o částku 7 tis. Kč.

Částku, kterou lze odečíst od daňového základu, nebude nutné pracně počítat, protože bude přímo uvedena na potvrzení od příslušné penzijní instituce.