Aktuality

Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016

01.12.2015 15:47
V polovině září vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2015 Sb.rozsáhlá novela zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví. Novela především zapracovává do české legislativy nové právní předpisy Evropské unie. Hlavní změnou v zákoně je kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin. Do zákona se...

Změny v zákoníku práce od 1. října 2015

06.10.2015 09:32
Dne 1. října 2015 nabyl účinnost zákon č. 205/2015 Sb., který novelizuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., dálejen "ZP"). Novela je důležitá i pro oblast BOZP, neboť se dotýká odškodňování pracovních úrazů. Dochází ke zpětnému zařazení hmotněprávní úpravy odškodňování pracovních...

Příspěvek zaměstnancům na dovolenou či rekreaci

23.07.2015 06:00
Vzhledem k tomu, že letní dovolené jsou v plném proudu, zaměřím se v dnešním článku na možnost zaměstnavatele, poskytnou svému zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi příspěvek na dovolenou či rekreaci. Zákono daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.,dále jen...

Kontrolní hlášení DPH

17.06.2015 06:16
Finanční správa spustila informační stránky ke kontrolnímu hlášení DPH. Kontrolní hlášení je speciální hlášení, které od 1.1.2016 budou podávat všichni plátci DPH. Kontrolní hlášení se bude podávat pouze elektronicky. Kontrolní hlášení nahrazuje výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty ve...

Ministerstvo financí vypořádalo připomínky k Zákonu o evidenci tržeb

07.04.2015 17:06
   Ministerstvo financí vypořádalo připomínky k Zákonu o evidenci tržeb a společně s podrobným hodnocením jeho dopadů (tzv. RIA) ho nyní předloží vládě. Zákon oproti původní verzi doznal několika změn, jimiž Ministerstvo financí reaguje na diskuzi v rámci připomínkového řízení. Zákon je...

Od 1. dubna 2015 dochází k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

31.03.2015 16:45
Od 1. 4. 2015 dochází k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti. Nově se tento režim týká například dodání mobilních telefonů, notebooků či tabletů, pokud celková částka základu daně veškerého dodaného vybraného zboží překročí částku 100.000 KčToto rozšíření je součástí...

Elektronická evidence tržeb

24.03.2015 18:09
Finanční správa dnes vydala souhrnné informace vztahující se k problematice Elektronické evidence tržeb:Hlavní důvody pro zavedení Elektronické evidence tržeb:                       ...

Uplatňování sazeb DPH od 1.1.2015

08.03.2015 19:04
GFŘ vydalo Informaci k uplatnění sazeb DPH od 1. 1. 2015. Informace podává ucelený přehled o změnách v této oblasti a ujednocuje přístup k vymezení okruhu zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně. Na základě novel (zákony č. 262/2014 Sb. a...
<< 1 | 2