Aktuality

Zrušení karenční doby

14.03.2019 18:17
Ve Sbírce zákonů byla publikována novela Zákoníku práce č. 32/2019 Sb., která ruší tzv. karenční dobu, tj. dobu prvních 3 dnů pracovní neschopnosti, za které nenáleží náhrady mzdy při pracovní neschopnosti podle § 192 a násl. Zákoníku práce. Novela nabude účinnosti 1.7.2019. Novela současně...

Zásady zpracování osobních údajů

24.05.2018 09:31
Vážení návštěvníci tohoto webu, údaje, které zde naleznete o FO Helena Adamcová, IČO 64383687 slouží výhradně k tomu, abyste mě mohli kontaktovat za účelem objednávky mých služeb nebo schůzky. Neslouží k tomu, abyste si je kopírovali, telefonovali mi, psali a nabízeli zboží, služby nebo...

Daňový odpočet na penzijní připojištění za rok 2017 podle nových pravidel

12.11.2017 08:31
Zásadní změnou, která se projeví v daňovém přiznání k dani příjmů fyzických osob za rok 2017, je zvýšení maximální částky odpočtu od základu daně až na 24 tis. Kč. Toto maximum se od roku 2017 týká penzijního připojištění se státním příspěvkem i soukromého životního pojištění....

Vyšší odpočet za dárcovství krve

19.08.2017 20:39
Dne 19.8.2017 vyšla ve Sbírce zákonů drobná novela zákona o daních z příjmů, která pro rok 2017 zvyšuje odpočet za bezplatné darování krve ze 2000 Kč na 3000 Kč a také zavádí 20ti tisícový odpočet  např. za dárcovství kostní dřeně.

Nejdůležitější změny v daních k 1.7.2017

19.06.2017 11:09
K datu 1. 7. 2017 vstupuje v účinnost tzv. daňový balíček (oficiální označení je „zákon, kterým se mění některé zákona v oblasti daní"), který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 16.6.2017 pod č. 170/2017 Sb. Protože byl daňový balíček schválen s účinností od 1.4.2017 a ve Sbírce...

Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail

15.12.2016 06:26
Od zdaňovacího období roku 2017 mohou poplatníci daně z nemovitých věcí využít novou službu. Místo složenky si mohou nechat zaslat údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Poplatník, přihlášený k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, obdrží každoročně před splatností první...

Zdravotní pojišťovny mění čísla platebních účtů

26.11.2016 21:19
Zdravotní pojištěníZdravotní pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatel za jednotlivé kalendářní měsíce zpětně od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Zdravotní pojištění činí 13,5% z vyměřovacího základu (obvykle odpovídá hrubé mzdě). 1/3 tj. 4,5% z hrubé...

Pokyn k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

12.08.2016 07:35
GFŘ vydalo Pokyn D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášením. Pokyn upravuje postup finanční správy při rozhodování o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení dle § 101k ZDPH. Pokyn se vztahuje k pokutám dle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, což jsou pokuty ve výši 10, 30 a 50...

Novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

12.08.2016 06:47
Finanční správa zveřejnila informace k novele zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, která nabývá účinnosti dnem 1.11.2016. Změny se dotknout až případů, kdy k nabytí vlastnického práva k nemovité věci dojde od 1.11.2016. Pokud daňová povinnost vznikne přede dnem nabytí...

Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě

15.04.2016 08:43
Prezident republiky dne 14.4.2016 podepsal novelu zákona o daních z příjmů, která zvyšuje daňovézvýhodnění na dítě. Novela začne pravděpodobně platit od května 2016 tzn. u zaměstnanců se vyšší daňové zvýhodnění promítne od květnové mzdy. Vyšší daňové zvýhodnění bude možné uplatnit i zpětně od ledna...
1 | 2 >>